Blog Jerzego Kosacza

Trochę treści i obrazki. (rok. zał. 2009)

W lasach traktowanych jako fabryki drewna, drzewa ścinane są pokotem i już w następnym sezonie rosną tam ich młode sadzonki i to jest normalne. Nieco odmienny los czeka drzewa wyróżnione zaszczytnym uznaniem ich za pomniki przyrody.

Pośród rozlicznych zajęć, którymi w ostatnich latach pasjonuję się szczególnie, na czoło wybija się przydomowe ogrodnictwo użytkowe oraz szperanie w historii Kwidzyna, jego okolic i regionu. Godzę to stosownie do pogody i do weny twórczej. Rodzina docenia pozyskiwane w ogródku plony i to jest nasz zysk. W tej ogrodowej manii z systematycznym oswajaniem się z […]

        W średniowiecznym Kwidzynie, jak i we wszystkich innych miastach państwa krzyżackiego, obowiązywały różne ograniczenia migracyjne i osiedleńcze. W 1308 roku wielki mistrz Sigfried Feuchtwanger wydał surowy zakaz dotyczący Żydów: „De non tolerandis Judaeis”. A w samym Kwidzynie niemieccy rajcy bronili się przed polskim żywiołem szczególnymi zapisami stanowiącym zbiór praw miejskich w wilkierzu z 1480 […]

Sto lat temu ukazała się w Kwidzynie okazjonalna „Gazeta Piwna” („Bier-Zeitung”, Marienwerder, 22 Dezember 1913). Jest to zszywka w formacie in quatro zapisana trudnym do odczytania tzw. odręcznym gotykiem (Deutsche Kurrentschrift) używanym do połowy XX wieku w Niemczech jako pismo użytkowe. Tego typu pisemka wywodziły się z XIX wiecznej popularnej tradycji    wydawania ich przez absolwentów […]

Wąska

3 lutego 2014 - In: Kwidzynalia Jerzy K.

0 comments

Tej uliczki dawno nie ma i już jej nie będzie. Na kwidzyńskiej „starówce” była jedną z najstarszych w obrębie murów miejskich. Jej wygląd  podpowiedział nazwę, która jako Schmale Strasse zachowała niezmieniane miano przez całe swoje wielowiekowe dzieje, aż do 1945 roku, gdy przestała istnieć po spaleniu jej zabudowy wraz z całym starym miastem.

O niezwykłym malowidle w kwidzyńskiej katedrze    (fot. Konrad Kosacz)         W galerii fresków na ścianach kwidzyńskiej katedry jest malowidło, które zasługuje na szczególną uwagę. Pomiędzy oknami ponad północnym wejściem do katedry, w polu malatury rozdzielonym tzw. zacheuszkiem (znakiem konsekracyjnym), obok patrona katedry Św. Jana Ewangelisty widoczna jest scena ukrzyżowania.

Niewiele jest szczegółowych relacji przedwojennych mieszkańców Kwidzyna z ostatnich dni, w których opuszczali miasto przed nadchodzą Armią Czerwoną. Wśród rozproszonych wspomnień, często spisywanych po wielu latach przeważają wycinkowe refleksje osobiste i rodzinne, odtwarzające raczej życie przed wojną i trasę ucieczki z Prus. W zapiskach tego tematu zwraca uwagę kalendarium ostatnich dni w mieście zamieszczone w […]

Przed niespełna miesiącem, na uroczystości otwarcia mostu było nas około paru tysięcy osób. Takie zgromadzenia mieszkańców zbierają tylko nadzwyczajne wydarzenia w życiu miasta. Poczucie satysfakcji i nieukrywana radość z mostu, który połączył Dolne Powiśle z Kociewiem udzielały się wszystkim uczestnikom uroczystości odbywającej się ponad Wisłą. Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak widząc ten podniosły nastrój chwili wygłosił […]

Fotoreportaż

Copyright © 2009 Blog Jerzego Kosacza.