Niewiele jest szczegółowych relacji przedwojennych mieszkańców Kwidzyna z ostatnich dni, w których opuszczali miasto przed nadchodzą Armią Czerwoną. Wśród rozproszonych wspomnień, często spisywanych po wielu latach przeważają wycinkowe refleksje osobiste i rodzinne, odtwarzające raczej życie przed wojną i trasę ucieczki z Prus. W zapiskach tego tematu zwraca uwagę kalendarium ostatnich dni w mieście zamieszczone w […]