Liwa.jpgPrzed niespełna miesiącem, na uroczystości otwarcia mostu było nas około paru tysięcy osób. Takie zgromadzenia mieszkańców zbierają tylko nadzwyczajne wydarzenia w życiu miasta. Poczucie satysfakcji i nieukrywana radość z mostu, który połączył Dolne Powiśle z Kociewiem udzielały się wszystkim uczestnikom uroczystości odbywającej się ponad Wisłą.
Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak widząc ten podniosły nastrój chwili wygłosił publicznie nadzieję, że następne takie spotkanie kwidzyniaków odbędzie się prawdopodobnie na otwarciu „Doliny Liwy”.


Chodzi tu o projekt zagospodarowania terenów nad rzeką pomiędzy ulicami Warszawską i Sportową. Założeniem koncepcji jest uczynienie z doliny rzeki Liwy znaczącej zielonej przestrzeni w krajobrazie miejskim. Włączenie atrakcyjnych terenów zielonych w strukturę miasta i uczynienie z nich miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna.

Pomysł pochodzi jeszcze sprzed 1945 roku, a przymierzano się do niego także w latach 70-tych, gdy oddawano do użytku kąpielisko popularnie zwane „Balatonem”. Nie do końca uwzględniono istniejące tam warunki hydro-geologiczne i popełniono poważne błędy projektowe co uczyniło obiekt mało przydatnym dla mieszkańców.
Kwidzyński-Balaton.jpg
Z całą pewnością w mieście, w którym większość skwerów i parków zaludniają duchy lokatorów dawnych cmentarzy, taki park z prawdziwego zdarzenia i kąpielisko nad Liwą zostaną powitane z radością.
Na razie jest tylko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapowiedź władz miasta, że po jego uprawomocnieniu zostaną zlecone konkretne projekty hydrotechniczne i geotechniczne.
Miasto odczuwa także niewątpliwą potrzebę wybudowania tzw. „Dużej Obwodnicy Kwidzyna”. W najbliższych latach jest to niemożliwe ze względu na koszt szacowany w granicach 300 milionów złotych. Realne wydaje się jedynie pozyskanie środków na modernizację kwidzyńskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 521. Wizja Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego też jakaś taka mglista, a zresztą podobno sukcesem będzie jeśli zgromadzi choć grupkę przedsiębiorców.
„Zleciało” 20 lat oczekiwania na most, trzeba teraz będzie uzbroić się w cierpliwość w sprawie „Doliny Liwy”.
Należy więc oczekiwać tak tłumnego kolejnego spotkania mieszkańców już nad Liwą w jej „pięknych okolicznościach przyrody”, gdzie będzie zalew, kajaki, kąpielisko i atrakcyjne tereny spacerowe.
Tak jak uprzednio mieszkańcy wspierali pomyślnie zrealizowane powszechne marzenia o moście, tak i teraz przyda się ich konsekwentny doping i odświeżanie pamięci decydentów dla realizacji tego projektu.

Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2011r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego pod nazwą „DOLINA LIWY” w Kwidzynie: http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/20110308142507kynr7358hv7x.pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Liwy” w Kwidzynie : http://www.bip.kwidzyn.pl/upload/20110308142551eh66f9iegcsc.pdf