Blog Jerzego Kosacza

Trochę treści i obrazki. (rok. zał. 2009)

Wąska

3 lutego 2014 - In: Kwidzynalia Jerzy K.

0 comments

Tej uliczki dawno nie ma i już jej nie będzie. Na kwidzyńskiej „starówce” była jedną z najstarszych w obrębie murów miejskich. Jej wygląd  podpowiedział nazwę, która jako Schmale Strasse zachowała niezmieniane miano przez całe swoje wielowiekowe dzieje, aż do 1945 roku, gdy przestała istnieć po spaleniu jej zabudowy wraz z całym starym miastem.

Po rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy kolejnego kwartału kwidzyńskiego Starego Miasta znany już jest projekt wybrany do realizacji. Dobrze się stało, że spośród 20 prac wybrano propozycję, która wydaje się godzić nowoczesność ze znaną, z zachowanych dokumentacji, nieistniejącą już tu od dawna zabytkową zabudową. Nagrodzony projekt odtwarza plan zabudowy średniowiecznego kwartału kamieniczek, wyznaczonego […]

Na ostatnim zjeździe kwidzyńskiego Klubu Małej Ojczyzny Burmistrz Krzysztofiak zapowiedział praktyczne podjęcie tematu odbudowy kwidzyńskiego ratusza, po którym ostał się znany wszystkim kikut wieży na środku staromiejskiego placu. Rozważa się różne warianty jego odbudowy. Przyjęto wniosek koleżanki – szefowej kapituły Klubu, która z zaangażowaniem lansuje pomysł, by nasze klubowe gremium podjęło się promocji idei „odbudowy […]

Kwidzyniacy lubią swoje miasto i często dają temu wyraz poprzez zainteresowanie jego historią. Cieszą się powodzeniem wykłady i publikacje dotyczące przeszłości Kwidzyna, a także strony internetowe prezentujące historyczne kwidzynalia. Zakrawa to na paradoks, że szczególne zainteresowanie budzi ten fragment miasta, którego już od kilkudziesięciu lat nie ma. Na południe od katedry , na pustym placu […]

Copyright © 2009 Blog Jerzego Kosacza.