VII Zjazd Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. 20 Czerwca 2009