Mietek był nie tylko malarzem. Był instytucją kwidzyńskiego życia kulturalnego. I nie tyle z racji pełnionych funkcji zawodowych, co z pasji i powołania. Pochodząc z Kresów, spod Kostopola, skąd wypędzeni Polacy po 1945 zaludnili kilkoma transportami Kwidzyn i jego okolice, przywiózł tu w późnej tzw. repatriacji (1957) wszystkie te wspaniałe cechy charakteru Polonusów, o których […]