Skoro most już jest, to należy z niego korzystać. Pierwszy krótki wypad na drugą stronę rzeki prowadził oczywiście do Gniewu. Bardzo dawno temu byłem tam na plenerze malarskim z „Kontrastami” Mietka Potrecia i zapamiętałem miasteczko z bardzo malowniczą i bardzo zapuszczoną zabudową. Uliczki z małymi odrapanymi i sypiącymi się domkami, brudne zaułki i ogólnie biedna […]