KPH..jpgWszystkim hobbystom, pasjonatom i amatorom interesującym się historią miasta Kwidzyna polecam niniejszym swą bezinteresowną pomoc w pogłębianiu tychże zainteresowań.
Na miarę swych możliwości służę wskazówkami bibliograficznymi do źródeł dostępnych w sieci, a także informacjami adresowymi sprzed 1945 roku w oparciu o dostępne książki adresowe i telefoniczne miasta Kwidzyna z lat 1858 – 1942.
Z przyjemnością włączę się w rozwiązywanie miejscowych zagadek z przeszłości. Chciałbym także podejmować interwencje, choćby w formie wirtualnej, dotyczące dziedzictwa historycznego Kwidzyna, zarówno w sferze materialnej, jak i mentalnej.
Mimo tego, iż zapadło już w mieście sporo zaniechań, jak i nieodwracalnych a chybionych decyzji, to przypuszczam, że tematów tu nie zabraknie.
Oczekując odzewu na tę ofertę zamieszczam poniżej notkę dotyczącą sztandaru jednej z kwidzyńskich szkół, jaki ona otrzyma wkrótce z okazji nadania jej imienia.

               

           Sztandar
Kwidzyńskie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Kamiennej przygotowuje się do nadania szkole imienia ZNAKU RODŁA. To niebagatelne i tak zasłużone w historii regionu imię szkoły, tu w Kwidzynie będzie bardzo na miejscu. Widziałem cegiełkę fundacyjną z wizerunkiem sztandaru. Estetyczny i ogólnie zgodny z zasadami znanymi ze współczesnej epigrafiki projekt budzi jednak moją pewną wątpliwość. Dotyczy ona jedynie jednej z dat umieszczonych na sztandarze, a mianowicie roku 1932 .

Nie każdy zna historię tego znaku–symbolu, jakim jest Rodło  oraz datę jego powstania. Wydaje mi się, że może tu występować pewna myląca wieloznaczność. Umieszczane na sztandarach epigramy z datami, z reguły odnoszą się do tradycji szkoły, czyli roku jej założenia, lub nadania imienia.
W tym przypadku, umieszczone na sztandarze daty powstania znaku oraz daty nadania imienia szkole ( 1932 i 2013 ) występują tu naprzeciwko siebie graficznie równoważne, co daje okazję do ewentualnych nieporozumień, zwłaszcza w historycznej topografii kwidzyńskich szkół z 75-letnią tradycją kwidzyńskiego Gimnazjum Polskiego. Takie zestawienie obu tych dat stanowi bezwiedną sugestię odnoszącą się do rzekomo 80-letniej tradycji szkoły wszak działającej zaledwie od lat 30.
Data „1932” wydaje mi się zbędnym dodatkowym „komentarzem” umieszczonym na sztandarze, jakim byłoby też umieszczenie tam np. imienia i nazwiska autorki znaku Rodła.

Mam nadzieję, że obraz sztandaru widoczny na załączonej „cegiełce” fundacyjnej, to jeszcze tylko projekt, na którym można dokonać sugerowanej powyżej drobnej korekty.